Vi fick jobb

Tillväxt Malmö är ett initiativ som under två år har hjälpt företag i Malmöregionen att skapa 600 nya jobb*. På den här sidan får du möta några av företagen som har fått hjälp att växa – och några av alla de som har fått jobb tack vare Tillväxt Malmö.

*Tillväxt Malmö är en del av Uppstart Malmös olika initiativ. Tillsammans har dessa initiativ bidragit till att det har skapats fler än 1000 nya jobbtillfällen i Malmöregionen sedan starten i mars 2011.

”Vi hjälper etablerade företag att komma vidare, så att de kan växa och anställa.” Jan-Erik Bengtsson, verksamhetsledare Tillväxt Malmö
Mer om Tillväxt Malmö

Malmömodellen

Tillväxt Malmö har gett namn åt Malmömodellen, där näringsliv och kommun gör en gemensam satsning för att skapa nya jobb. Modellen har fått stor uppmärksamhet och har ett brett stöd över partigränserna.

Initiativet bygger på en enkel idé: genom att identifiera små och medelstora företag med tillväxtpotential och ge dessa tillgång till kunskap, nätverk och kapital kan det skapas nya arbetstillfällen.

Modellen

”Uppstart Malmö är ett ypperligt lokalt initiativ.” Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister (M)

”Det bästa stödet till ett företag som vill växa är etablerade företag som vill ställa upp med sitt kunnande och kapital.” Stefan Löfven, partiledare (S)

”Uppstart Malmö. Fantastiskt inspirerande arbete!” Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson (MP)

”Samarbete mellan näringslivet och det offentliga är vägen framåt.” Debattartikel av Luciano Astudillo och Dan Olofsson i Sydsvenskan

17

Tillväxt Malmös erbjudande till företagen har tre grundingredienser: affärsrådgivning, nätverk och och möjlighet till privat investeringskapital. 17 av Skånes ledande investerare och företagsledare har valt att medverka i initiativet för att hjälpa fler företag att växa. Du hittar alla investerarna här.

Firas Mohamad
”Att minska arbetslösheten i Malmö, särskilt bland människor med invandrarbakgrund, ser jag som en avgörande fråga. Här fungerar Tillväxt Malmö som en positiv kraft.”

Firas Mohamad, VD Dialect Kundservice, investerare Uppstart/Tillväxt Malmö

Johan Andersson
”För mig är långsiktighet en nyckelfaktor för en bra investering. Tillväxt Malmö är en satsning som gynnar Malmö idag och i framtiden, och det är en bra långsiktig investering.”

Johan Andersson, VD Mellby Gård, investerare Uppstart/Tillväxt Malmö

Tillväxt Malmös erbjudande


Erbjudandet
2 företag som skapat nya jobb

Salads and Smoothies och Yalla Trappan är två exempel på företag som genom stöttning från Tillväxt Malmö har kunnat växa sig starkare och anställa fler. Se filmerna om hur det har gått till!

108 speeddater på 4 timmar

För att få fler företag att upptäcka Tillväxt Malmös erbjudande bjöds under våren 2014 lämpliga företag in att delta i en speeddating med 12 av Tillväxt Malmös investerare under temat Maxa Malmö.

137 företag ansökte
40 dater bokades in
12 investerare
108 speeddater

Så här skrevs det om Maxa Malmö

”Speed-dejting för företag” Skånska Dagbladet
Läs artikeln

”På speeddejt med framtiden” Sydsvenskan
Läs artikeln

”Maxat möte gör bra idéer till växande företag” Vårt Malmö
Läs artikeln

First we take Malmö, then we take...

Den framgångsrika Malmömodellen har under 2014 spridits till Landskrona och Helsingborg, som nu har startat samarbeten mellan kommun och näringsliv på motsvarande sätt som i Malmö. Vi på Tillväxt Malmö hoppas nu att fler kommuner kommer att följa efter.

Lottie Svedenstedt
Jenny Linden Urnes

”När näringsliv, kommun och entreprenörer samverkar kan företag växa och nya arbetstillfällen skapas, det har vi sett bevis för i Malmö. Nu är vi igång i Uppstart Helsingborg och vi vet att tillväxt som ger jobb också ger framtidstro och bryter utanförskap och segregation. Det är angeläget!” Lottie Svedenstedt, ordförande och investerare Uppstart Helsingborg och Jenny Lindén Urnes, investerare Uppstart Helsingborg.

Vill du veta mer om Tillväxt Malmö?
www.tillvaxtmalmo.se

EU
Malmö Stad
Malmö högskola
Uppstart Malmö

Ladda ner sajten som en PDF.